ثبت نام فروشنده

لطفا فرم زیر را با نهایت دقت پر کنید.

https://allbeta.ir/store/

نکات فروشندگان

گوگل کروم

برای استفاده بهتر البتا لطفا از برنامه گوگل کروم استفاده کنید.

دسکتاپ

جهت سهولت در مدیریت فروشگاه لطفا از رایانه استفاده کنید.

سطح فروشگاه

برای فروش بیستر سعی کنید سطح فروشگاه خود را به 5 برسانید.

فروشگاه

شما با ثبت نام در البتا مالکیت 100% فروشگاه خود را دارید.